Hà Nam: Quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Thứ Hai, 25/07/2022, 14:26 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam.
 
Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Hà Nam đọc Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hà, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Hà Nam đọc Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hà, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
    UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 376/KH-UBND, ngày 15/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Báo Hà Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục mà người dân quan tâm như “Dân hỏi - Cán bộ trả lời”, “Vấn đề hôm nay”.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; quán triệt và thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động; trong thu, chi ngân sách năm 2022 bảo đảm đúng nội dung, định mức; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị.
 
    Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản về cải cách hành chính như: Quyết định số 1578/QĐ/UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3453/KH-UBND của UBND tỉnh về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022…
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình; thành lập các Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 và đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao từ năm 2020 đến nay đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 127 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với 754 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 151 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền là 21 tỷ 218,6 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 843 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 1 tỷ 305,8 triệu đồng; kiến nghị khác 19 tỷ 55 triệu đồng. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng năm 2022, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 1.759 lượt công dân; tiếp nhận 1.261 đơn thu các loại.
 
    Trong thời gian qua, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã thụ lý, khởi tố và đang điều tra 05 vụ/05 bị can về tội tham nhũng, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường THCS Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TRAD Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn II; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân.
          Tuệ Minh
.