Ninh Bình: Tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 18/07/2022, 17:05 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Phiên họp thứ nhất dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Trước đó, ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ký Quyết định 655-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình gồm 15 đồng chí; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
    Tại Phiên họp thứ nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo đề xuất đưa 03 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp để hoàn thiện các dự thảo; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.
 
    Để Ban Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 
 
    Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, đặc biệt là nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Trên cơ sở Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng chương trình công tác cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách; bám sát chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng cuối năm, đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và các thành viên trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh về Cơ quan Thường trực và Trưởng Ban Chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo thực hiện.
Bích Hạnh
                                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.