Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà

Thứ Ba, 17/05/2022, 14:34 [GMT+7]
    Sáng ngày 17/5/2022, Đoàn công tác số 07 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố quyết định kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một đơn vị được kiểm tra.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,  Trưởng Đoàn công tác số 07 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn công tác số 07 phát biểu tại buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; đảm bảo các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Khánh Hoà
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Khánh Hoà
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trưởng Đoàn công tác ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đoàn kiểm tra; sự phối hợp chuẩn bị  nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà, bước đầu quán triệt triển khai tốt theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà tiếp tục chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng và của Ban Chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kế hoạch, lịch trình kiểm tra; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đặc biệt hoàn thiện nội dung mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, làm rõ nhưng hạn chế. Các báo cáo giải trình phải cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu… Yêu cầu các thành viên Đoàn chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, kế hoạch, lịch trình của Đoàn kiểm tra… Trong quá trình làm việc, các thành viên nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, công tâm, khách quan, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, không bao che các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức, cá nhân nếu có.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà phát biểu tại buổi làm việc
    Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn công tác trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra.
 
    Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 07 sẽ tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm.
Tạ Anh Hưng
.