Đồng Tháp: Công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh

Thứ Tư, 18/05/2022, 10:13 [GMT+7]
    Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (từ năm 2015 đến năm 2021). Tham dự Hội nghị có đại diện các ban, ngành tỉnh; bí thư cấp ủy huyện và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
    Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn có sự quan tâm đặc biệt, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, kịp thời công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý đất đai, kiến nghị thu hồi vốn, ngân sách, tài sản nhà nước thất thoát… góp phần tạo sự trong sạch, minh bạch trong quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp, củng cố được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 02/8/2016 thực hiện việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra rà soát hàng năm. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các địa phương chủ động tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội hàng năm. 
 
    Theo báo cáo, từ năm 2015 đến năm 2021 đã thực hiện tổng số 881 kết luận thanh tra, trong đó, năm 2015 là 81 kết luận; năm 2016: 111 kết luận; năm 2017: 171 kết luận; năm 2018: 138 kết luận; năm 2019: 145 kết luận; năm 2020: 147 kết luận và năm 2021: 88 kết luận. Tổng số sai phạm về kinh tế là 62,4 tỷ đồng, sai phạm về đất đai 57.524 m2 đất, phát hiện 311 tập thể và 540 cá nhân có sai phạm.
 
    Các đoàn thanh tra đã ban hành 2.069 kiến nghị, gồm: 851 kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính và 27 kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra (27 vụ/33 đối tượng) và 1.191 kiến nghị xử lý khác; kiến nghị thu hồi là 62,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần 11 tỷ  đồng; kiến nghị thu hồi 57.524m2 đất. 
 
    Các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; các kết luận, kiến nghị qua thanh tra về kinh tế - xã hội của ngành, địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện cơ bản nghiêm túc, đầy đủ; hầu hết các kết luận thanh tra đều được đối tượng thanh tra thống nhất và thực hiện; việc khắc phục, thu hồi tiền, tài sản qua công tác thanh tra đạt tỷ lệ cao (94,6%); những trường hợp sai phạm đã được xử lý đồng bộ kỷ luật về Đảng, hành chính và có xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong cơ quan, đơn vị.
 
    Tuy nhiên, tại Hội nghị cũng đã chỉ ra một số kết luận, kiến nghị xử lý qua thanh tra về kinh tế - xã hội của ngành, địa phương có trường hợp còn chung chung, chưa rõ ràng, nhất là xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục chưa tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm; chủ yếu kiến nghị chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan, hoặc xử lý không đồng bộ về mặt Đảng và chính quyền hoặc hết thời hạn xử lý hành chính; có trường hợp không xem xét, xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình thức kỷ luật chưa nghiêm hay chỉ kiến nghị theo hướng xử lý hành chính nên chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
 
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan  Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1)Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; (2)Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra và chủ động kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội hàng năm; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm như: Đầu tư công, tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, tài chính ngân sách... trong đó, tiếp tục ưu tiên các giải pháp thu hồi tài sản thất thoát gắn với trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và Nhà nước; khẩn trương chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót còn tồn động theo các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; (3)Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, mạnh dạn kiến nghị xử lý các hành vi sai phạm, trong đó, kiên quyết, kịp thời xử lý các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm khắc, đồng bộ theo quy định của Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự; (4)Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; không để xảy ra trường hợp "đánh trống bỏ dùi" của cơ quan thanh tra sau khi có kết luận thanh tra; (5)Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực kinh tế cho thanh tra ngành, địa phương, nắm vững các nội dung thuộc lĩnh vực thanh tra để kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót, sai phạm của đối tượng thanh tra.
Vi Hùng
(Văn phòng Tỉnh ủy  Đồng Tháp)
.