Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 13/04/2022, 17:39 [GMT+7]
    Thực hiện Đề án số 01 ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”, chiều 13/4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên
    Tham dự Hội nghị có gần 650 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 09 điểm cầu huyện ủy, thành ủy, gồm: Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thường trực cấp ủy, lãnh đạo văn phòng các Đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổng hợp của các cơ quan nội chính tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ thành ủy, thị ủy, huyện ủy; đại diện các cơ quan nội chính cấp huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao và quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tạo môi trường thuận lợi, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các đồng chí lãnh đạo chủ động triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
trình bày chuyên đề tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các chuyên đề: (1) Những điểm mới trong quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai Quy định số 1007 ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
    Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức chung cơ bản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu, phụ trách lĩnh vực này; qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên  đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới tại địa phương.
Đặng Phước
.