Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị chuyên đề cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng

Thứ Sáu, 08/04/2022, 19:39 [GMT+7]
    Sáng 08/4/2022, tại Quảng Ninh, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi nghiệp vụ tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng (Cụm thi đua số 2); lấy ý kiến góp ý vào Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện lãnh đạo, cán bộ 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 tích cực triển khai kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương về "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự"; đã tham mưu cho cấp ủy ban hành 442 văn bản để cụ thể hoá, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 152 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất 129 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 117 vụ việc, vụ án, nhiều ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; phát hiện, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 71 vụ án, vụ việc tham nhũng, 68 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn; ban hành 869 văn bản hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp tổ chức 09 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho 2.179 lượt người tham dự; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đồng chí bí thư các tỉnh uỷ, thành ủy tổ chức 88 cuộc tiếp, đối thoại với 445 lượt công dân; chủ trì, tham gia 550 cuộc tiếp, đối thoại với 1.082 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 17.719 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh do tỉnh ủy, thành ủy chuyến đến; đề xuất thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 3.736 đơn thư; theo dõi, đôn đốc giải quyết 4.314 đơn, thư; đã ký kết mới 13 quy chế, tổ chức 19 hội nghị sơ kết quy chế phối hợp với sở, ban, ngành liên quan; phối hợp với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành uỷ tham mưu cấp uỷ tiến hành 22 cuộc thanh tra, giám sát...
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...
 
    Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; làm rõ sự cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương trong tình hình mới. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng.
 
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất, triển khai công việc đạt chất lượng, hiệu quả. (2) Chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. (3) Chú trọng đến những vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương. Lựa chọn một số công việc trọng tâm để tập trung xử lý hiệu quả. (4) Nâng cao công tác phối hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy , thành ủy; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực...
                                                                     Đặng Phước - Anh Hưng
.