Đồng Tháp: Nâng cao công tác phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 31/03/2022, 07:33 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các đồng chí: Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn/Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm thực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa hai cơ quan có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao. Thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin, xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp được chú trọng, đảm bảo đúng phạm vi, mục đích, nguyên tắc và nội dung phối hợp. 
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp và Đảng đoàn Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp và Đảng đoàn Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
    Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý kiến trên 15 dự thảo văn bản, báo cáo có liên quan đến Quy chế phối hợp của hai cơ quan; tham gia 11 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo.... do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, một số nội dung trong Quy chế phối hợp còn hạn chế như: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, đôn đốc thực hiện các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; việc phát hiện và tố giác hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí chưa có sự chuyển biến...
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách hành chính; tham mưu, đề xuất cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn...
 
    Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Quy chế có sự kế thừa, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sát với thực tiễn trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                  P.V
.