Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thứ Năm, 30/12/2021, 07:47 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022. Theo đó, Thanh tra tỉnh Hoà Bình sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật; Thanh tra trách nhiệm của UBND thành phố Hoà Bình và các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2020-2021; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp để xảy ra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là đối với hoạt động khai thác cát, đá sỏi, giai đoạn năm 2020-2021.
 
    Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản và các nguồn vốn khác do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng thuộc UBND huyện Lạc Thủy, Kim Bôi, Yên Thuỷ, Cao Phong và các phòng, ban trực thuộc làm chủ đầu tư giai đoạn 2020-2021.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
    Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của các sở và các đơn vị trực thuộc; thanh tra trách nhiệm của giám đốc các sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những giai đoạn năm 2020-2021 tại các sở: Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư.
 
    Tổ chức 2 cuộc thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước gắn với việc chống thất thu ngân sách đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ và thành phố Hòa Bình giai đoạn năm 2019-2021.
 
    Thực hiện thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQLDA ODA, BQLDA Phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc, Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giai đoạn 2020-2021.
 
    Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, nhân viên đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hoà Bình và các huyện Lương Sơn, Yên Thuỷ, Lạc Sơn.
 
    Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu, Đà Bắc giai đoạn 2011-2021.
 
    Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2021.
 
    Đồng thời, thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.
                                                                                     Mạnh Hùng
.