Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Điện Biên

Thứ Tư, 22/12/2021, 17:40 [GMT+7]
    Ngày 22/12/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã nghiêm túc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, nghị quyết, kết luận thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và chỉ đạo xử lý nghiêm, triệt để, góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện 43 cuộc kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo 100% đơn vị hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu. Qua công tác kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã phát hiện, xem xét và thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức, đảng viên sai phạm. Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các đơn vị có sai phạm.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc do quy định về cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình chưa hoàn thiện; chưa có cơ chế hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích, bảo vệ đảng bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về việc xử lý sai phạm kinh tế sau thanh tra, kiểm toán còn một số bất cập; một bộ phận người dân, cán bộ, công chức vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn trong đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực...
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận những nỗ lực, sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng, tăng cường giáo dục, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực,… phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng tăng cường kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đạt được hiệu quả cao nhất; nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
                                                                                                  P.V
.