Quảng Ninh: Tổng kết công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 30/12/2021, 06:55 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
    Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, và bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương. UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thanh tra tỉnh, thanh tra các địa phương đã triển khai 176 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 32 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; Thanh tra các sở đã triển khai 522 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên trên nhiều lĩnh vực. Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
 
    Tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung được giữ ổn định, không có hiện tượng công dân tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn xã hội khi diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại với người dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Các nội dung kiến nghị của người dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù GPMB.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, hội đồng tiếp công dân từ tỉnh đến địa phương, sở, ngành; góp phần tạo sự ổn định, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, phục vụ kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.
 
    Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là thanh tra hành chính, trách nhiệm, công vụ, để tự phòng, tự sửa, tự tránh. Tập trung vào những nơi mà nhân dân hay khiếu kiện nhiều, khiếu kiện kéo dài. Trong thanh tra cũng cần tập trung thanh tra về tài sản công. Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện nêu gương, chủ động thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức, việc chức phải thực sự gương mẫu trước nhân dân từ lời nói, đến cử chỉ, việc làm. Rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp công dân không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc quy định của pháp luật mà còn giúp lan tỏa chính quyền phục vụ, thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
                                                                                                P.V
.