Hội nghị sơ kết Quy chế, Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 21/12/2021, 15:54 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo các cơ quan Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo các cơ quan Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng tập thể thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng tập thể thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng cá nhân thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng cá nhân thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân” tặng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân” tặng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam” cho đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam” cho đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam” tặng các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam” tặng các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” tặng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” tặng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” tặng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” tặng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính

 Đặng Phước

.