Hà Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

Thứ Tư, 24/11/2021, 06:38 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Huyện ủy Yên Minh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng cho các đồng chí thành viên và bộ phận trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, xử lý đơn, thư cấp huyện, xã của huyện Yên Minh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được tiếp thu 6 chuyên đề gồm: (1) Một số vấn đề cơ bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; (2) Công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; (3) Tổ chức hội nghị, họp về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng; (4) Tiếp công dân và quy trình tham mưu cấp ủy tiếp công dân; (5) Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị…
 
    Qua tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, vận dụng vào tình hình thực tiễn trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
                                                                                            Hiền Hòa
.