Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Tập trung tham mưu tốt công tác phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 15/11/2021, 15:45 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tập trung theo dõi hoạt động của các cơ quan nội chính tỉnh, đặc biệt là công tác giải quyết án tham nhũng, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu ban hành Quy định số 248-QD/TU, ngày 29/9/2021 của Tỉnh ủy về công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; triển khai thực hiện công văn của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại điểm cầu Bắc Giang. 
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại điểm cầu Bắc Giang (tháng 10/2021)
Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại điểm cầu Bắc Giang (tháng 10/2021)
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh; ban hành văn bản đôn đốc Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết 05 vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đôn đốc các cơ quan đơn vị báo cáo nội dung, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
 
    Xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với  huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Tân Yên, Sở Xây dựng và Thanh tra tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của dân đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang và Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng.
 
    Rà soát 19 kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương ban hành trong tháng 10/2021; đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 248-QĐ/TU, ngày 29/9/2021 của Tỉnh ủy về công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; Kết luận số 53-KL/TU, ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị chỉ đạo, giải quyết các vụ án tham nhũng, án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là án liên quan đến cán bộ, đảng viên; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp của tỉnh đã thụ lý, giải quyết 07 vụ/14 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 04 vụ/08 bị can. Tòa án thụ lý, giải quyết 05 vụ/13 bị cáo.
 
    Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đã tiếp 09 lượt công dân và tiếp nhận, phân loại, xử lý 114/114 đơn, thư của công dân; đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi đến; tổ chức xác minh, nắm tình hình 03 ý kiến phản ánh và 06 đơn của công dân; giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kiến nghị của dân theo Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị. 
Cù Tất Dũng
.