Kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Phú Yên

Thứ Ba, 23/11/2021, 09:54 [GMT+7]
    Ngày 22/11/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao. 
 
    Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 
 
    UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức; niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.
 
    Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chế độ, định mức để kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản công …
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
    Công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng được lồng ghép trong các kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 02 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020 và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đã có 25 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; đã thực hiện 18 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại 03 cơ quan, đơn vị.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý điều tra 15 vụ/88 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; trong đó, khởi tố mới 06 vụ/13 bị can. Qua công tác điều tra, đã phát hiện tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là hơn 3 tỷ 383 triệu đồng. Trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế số tiền 42,7 tỷ/54 tỷ đồng. Thông qua hoạt động xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp thu hồi được 841,8 triệu đồng.
 
    Trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn công tác đồng tình với báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 của Tỉnh ủy Phú Yên; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm; chưa làm rõ được bản chất chiếm đoạt, tư lợi trong các vụ án tham  nhũng, chức vụ; tiến hành nhiều cuộc thanh tra nhưng việc phát hiện các vụ tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý còn hạn chế...
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng Nhân dân tỉnh Phú Yên một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tặng Nhân dân tỉnh Phú Yên một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Phú Yên thời gian qua; đã triển khai khá đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; quan tâm công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về nhiệm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tỉnh ủy Phú Yên tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là những văn bản mới được ban hành, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) để tạo sự chuyển biến thực sự, thực chất trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung xử lý dứt điểm một số vụ án, vụ việc mà các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiến nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết; trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phải lấy phòng ngừa là chính; xử lý hình sự kết hợp với kỷ luật Đảng; những vi phạm phải được xử lý nghiêm minh.
 
    Trước buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình thay mặt Đoàn công tác đã tặng Nhân dân tỉnh Phú Yên một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Cù Tất Dũng
.