Kon Tum: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2021

Thứ Tư, 24/11/2021, 06:28 [GMT+7]
    Vừa qua, Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố có thường trực thành ủy, huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. 
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp. Cơ quan tố tụng các cấp đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Về nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế".
 
    Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng"; Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân"; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát, thu thập thông tin phản ánh, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.
 
    Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm, bất kể đó là ai. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
                                                                                   Thăng Quyết
.