Phú Thọ: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021

Thứ Sáu, 12/11/2021, 14:14 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2021, Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt khi dịch bệnh covid -19 bùng phát tại tỉnh, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19; yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa và tiếp tục tạm dừng các hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao; các hoạt động tập trung đông người; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; việc phát tán các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh.
 
Đồng chí  Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp (tháng 7/2021)
Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp (tháng 7/2021)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”; quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Tỉnh ủy Phú Thọ; một số yêu cầu về công tác điều động, luân chuyển cán bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án và xử lý nghiêm minh những vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các cơ quan nội chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo; thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả một số vụ án, vụ việc. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là Kết luận số 50-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ... trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. 
 
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra và thực hiện các kiến nghị sau thanh tra; kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đơn, thư phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời thực hiện quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
    Các cơ quan tư pháp của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là chất lượng xét xử, hòa giải, đối thoại tại tòa án và hoạt động tranh tụng; tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; phối họp với các cơ quan thông tin, truyền thông đăng tải, phát sóng nhiều lượt tin, bài, tài liệu, phóng sự tuyên truyền pháp luật và hoạt động tư pháp; phối hợp thực hiện đúng quy định trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; chất lượng các hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp được đảm bảo không oan sai và bỏ lọt tội phạm.
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2021, các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính của tỉnh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và thông tin kịp thời tình hình an ninh trật tự phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch.
 
    Tiếp tục theo dõi việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư; tham gia Đoàn công tác kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân một số cơ quan tố tụng vi phạm liên quan đến Phan Sào Nam; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ động xử lý có hiệu quả công tác nội vụ trong cơ quan; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo theo qui định.
Tuệ Minh
.