Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định về trách nhiệm nêu gương tại Bình Dương

Thứ Ba, 23/11/2021, 15:40 [GMT+7]
    Ngày 22/11/2021, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 140-QĐNS/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư, do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
 
    Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tại tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đánh giá lại kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương tại các địa phương, đơn vị để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm quý, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
    Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và các tổ chức đảng trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra chuẩn bị tốt báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra.
 
    Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương tại Bình Dương được tiến hành từ ngày 22 đến 27/11/2021.
                                                                                                   P.V
.