Bắc Ninh: Kết quả công tác phòng ngừa và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Tư, 10/11/2021, 05:55 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp; tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, tiếp tục cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh, các hội viên của Hội nhà báo, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba; Công an tỉnh xây dựng 12 chuyên mục “An ninh Bắc Ninh” hằng tháng trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, đăng 239 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nam, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (tháng 10/2021)
Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nam, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (tháng 10/2021)
    Các nội dung công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nơi thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến công dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao, nhất là việc cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động; sửa đổi, bổ sung về định mức, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và của một số đơn vị thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách thường xuyên; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi được quy hoạch; công khai dự án đầu tư xây dựng, công khai việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; công khai, minh bạch về thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh. 
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67-KH/UBND ngày 03/02/2021 về kiểm tra công vụ năm 2021, trong đó chú trọng việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân; nội dung kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chi thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
 
    Tiếp tục chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với đó là những chỉ đạo trong cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cải cách hành chính. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030; ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; chỉ đạo rà soát để cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, nhất là tại các đơn vị có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2022; chỉ đạo rà soát để tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3 và mức độ 4 tại cả 3 cấp; dịch vụ công chỉ tiếp nhận trên môi trường điện tử... Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, Bắc Ninh tiếp tục đứng trong top đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAPI năm 2020.
 
    Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất với thủ trưởng các sở, ngành, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 tránh chồng chéo; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với doanh nghiệp khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 
    Từ đầu năm tới nay, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 121 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.151 đơn vị, doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế 37,5 tỷ đồng và 20 nghìn m2 đất; trong đó, thu hồi về ngân sách 29,1 tỷ đồng và 3.432m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 1,45 tỷ đồng, kiến nghị khác 6,9 tỷ đồng và 16.580m2 đất. Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện 08 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 617 triệu đồng, yêu cầu khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm và đã được tiếp thu thực hiện.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 32 vụ/165 bị can có liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ; đã kết luận điều tra 17 vụ/104 bị can, tạm đình chỉ 03 vụ/07 bị can vì đang chờ kết quả giám định và định giá , đang điều tra 12 vụ/52 bị can. Viện kiểm sát xử lý 18 vụ/115 bị can; đã truy tố 13 vụ/79 bị can. Tòa thụ lý giải quyết 23 vụ/136 bị cáo; đã xét xử 13 vụ/40 bị cáo, trả hồ sơ 03 vụ/39 bị cáo, đang giải quyết 07 vụ/57 bị cáo. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đất đai còn lại của kỳ trước là 223 tỷ 531 triệu đồng; số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đã phát sinh là hơn 9 tỷ 338 triệu đồng, đã thu hồi 14 tỷ 384 triệu đồng.
Cù Tất Dũng
.