Thái Bình: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 09/11/2021, 07:21 [GMT+7]
    Từ đầu năm tới nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình luôn tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đã ban hành Công văn số 131-CV/TU, ngày 09/4/2021 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 31/7/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị... 
 
Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà và Vũ Thị Lan, cán bộ Trạm y tế xã Tân Lễ về tội “Nhận hối lộ” (tháng 8/2021)
Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà và Vũ Thị Lan, cán bộ Trạm y tế xã Tân Lễ về tội “Nhận hối lộ” (tháng 8/2021)
    Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó có quyết định công bố kết quả xếp loại Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2020. Trong 9 tháng năm 2021, đã thực hiện giải quyết 1.486 thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng được thực hiện nghiêm theo quy định, số vị trí phải chuyển đổi theo Quyết định phê duyệt là 79 vị trí với 202 người thuộc đối tượng chuyển đổi…
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội và kết quả thực hiện các kết luận của thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tự rà soát và gửi kết quả rà soát về Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Kết quả rà soát cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện trên 95% kế hoạch được phê duyệt. Các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
 
    Ngành thanh tra tỉnh, đã triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính, 269 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.261 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 33 tỷ 693 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13 tỷ 862 triệu đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 732 triệu đồng.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư và tiếp công dân. Trong 9 tháng qua, đã tiếp nhận 3.969 đơn, có 3.227 đơn đủ điều kiện xử lý về 2.708 vụ việc; đã tổ chức 2.123 cuộc tiếp dân với 2.715 lượt người;  trong đó, số vụ việc phản ánh, kiến nghị về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên qua các cuộc tiếp dân là 30 vụ việc, số vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến người đứng đầu cấp ủy các cấp là 1.672 vụ việc, trong đó, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 950 vụ việc, đã giải quyết không còn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là 854 vụ việc.
    
    Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã phát hiện 03 vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Cơ quan điều tra đã khởi tố 03 vụ/09 bị can để điều tra, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tham ô tài sản” và vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. 
Cù Tất Dũng
.