Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Một số kết quả hoạt động tháng 10/2021

Thứ Hai, 15/11/2021, 15:48 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu xây dựng quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10/2021; triển khai Công văn số 939-CV/BNCTW, ngày 18/10/2021 của Ban Nội chính Trung ương về việc rà soát các vụ án, vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương; tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phục vụ cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại buổi kiểm tra đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ (tháng 8/2021)
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại buổi kiểm tra đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ (tháng 8/2021)
    Triển khai thực hiện công văn của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại điểm cầu Tuyên Quang; tham gia ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng của Ban Nội chính Trung ương; tham gia ý kiến dự thảo Quy định xử lý vi phạm kỷ luật Đảng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Trao đổi, thống nhất với Đảng ủy Công an tỉnh về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ đối với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện ủy Sơn Dương, Thành ủy Tuyên Quang; ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021.
 
    Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại năm 2021 đối với đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện, trình ký ban hành báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021 để báo cáo Ban Nội chính Trung ương; hoàn thiện báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác quý III/2021 của các cơ quan khối nội chính tỉnh; đôn đốc và tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, xử lý tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa và Sơn Dương.
 
    Tiếp tục duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp nhận, tham mưu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung xây dựng dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lấy ý kiến đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương; tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung, trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy dự thảo quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
    Xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định; thẩm định dự thảo chương trình công tác năm 2022 của các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp công dân tại Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tuệ Minh
.