Tòa án nhân dân tối cao: Xét xử nghiêm minh các vụ án, đặc biệt là vụ án về kinh tế, tham nhũng

Thứ Năm, 28/10/2021, 06:27 [GMT+7]
    Theo báo cáo công tác Tòa án năm 2021 trước Quốc hội, công tác Tòa án năm 2021 đạt nhiều kết quả khả quan. Các vụ án được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật và đặc biệt không có án oan.
 
    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và các yêu cầu của phòng, chống dịch, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các Tòa án nhân dân đưa ra xét xử kịp thời và áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Các TAND đã thụ lý 144 vụ với 187 bị cáo liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã xét xử 136 vụ với 177 bị cáo.
 
Quốc hội thẩm tra báo cáo công tác Tòa án năm 2021
Quốc hội thẩm tra báo cáo công tác Tòa án năm 2021
    Các Tòa án đã thụ lý 537.577 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt tỷ lệ 81,2%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án giảm 0,25%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, hành chính xét xử đạt tỷ lệ cao. Trong đó, các Tòa án đặc biệt chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tương trợ tư pháp.
 
    Đặc biệt chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà Tòa án nhân dân áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc cho các bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tiếp tục được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm so với năm trước và đạt chỉ tiêu của Quốc hội. Việc tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được chú trọng theo hướng bảo đảm thực chất, hiệu quả.
 
    Các Tòa án nhân dân đã khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án về kinh tế, tham nhũng, đồng thời chú trọng áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và vận động người phạm tội tự nguyện nộp tài sản đã chiếm đoạt. Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm 26 vụ, phúc thẩm 11 vụ, giám đốc thẩm 02 vụ. Về cơ bản, việc xét xử các vụ án này bảo đảm chất lượng và thời hạn theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; không có trường hợp nào bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại về phần trách nhiệm hình sự.
 
    Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm cũng đạt kết quả khả quan. Tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao đã thụ lý và phải giải quyết năm 2021 là 14.371 đơn/vụ, giảm 1.834 đơn; đã giải quyết 7.969 đơn (đạt tỷ lệ 55,45%) . Về cơ bản, chất lượng trả lời đơn và kháng nghị được bảo đảm. Đã khắc phục căn bản việc có văn bản trả lời đơn là không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.
 
    Việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bảo đảm thận trọng, chặt chẽ; do đó, các kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Chánh án Tòa án có thẩm quyền được Hội đồng xét xử chấp nhận. Chất lượng kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được bảo đảm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án mới đạt 55,45%, chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao (là trên 60%).
                                                                             Quỳnh Trang
.