Gia Lai: Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 28/10/2021, 06:36 [GMT+7]
    Chín tháng năm 2021, Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận của đồng chí Tồng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các hội nghị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; thực hiện báo cáo chuyên đề về thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Kim Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku, huyện Kbang, về hành vi “Tham ô tài sản” (tháng 3/2021)
Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Kim Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku, huyện Kbang, về hành vi “Tham ô tài sản” (tháng 3/2021)
    Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến ", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021; phát động rộng rãi cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba. 
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan; chú trọng công khai trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, thu chi tài chính, phân bổ dự toán, ngân sách, công tác cán bộ, chế độ định mức, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... từng bước nâng cao tính minh bạch, giảm bớt sách nhiễu, phiền hà và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); duy trì và triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mới ở mức độ 3, 4 để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ để phục vụ cải cách hành chính; khuyên khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của người dân và tổ chức trên Hệ thống thông tin dịch vụ công tỉnh Gia Lai. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình đã đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 435 tổ chức đảng, 2.311 đảng viên, giám sát 226 tổ chức đảng, 1.097 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 234 đảng viên có sai phạm. 
 
    Toàn ngành thanh tra triển khai 106 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc và kết luận 72 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính với tổng số tiền 22 tỷ 961 triệu đồng; đã thu hồi nộp vào ngân sách số tiền 5 tỷ 716 triệu đồng; chuyển 03 hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. Qua xác minh, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, các cấp, các ngành phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BNCTU, ngày 25/6/2021 về thi đua chuyên đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; tham mưu thành lập và triển khai 01 Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội tại huyện Phú Thiện, la Pa và kiểm tra việc triển khai thực hiện 03 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý cán bộ có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, cơ quan điều tra hai cấp thụ lý giải quyết 13 vụ/31 bị can liên quan tới tham nhũng, kinh tế; trong đó, khởi tố mới 07 vụ/20 bị can; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 05 vụ/08 bị can, đang điều tra 08 vụ/23 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 05 vụ/08 bị can, đã truy tố 03 vụ/04 bị can, đang giải quyết 02 vụ/04 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 04 vụ/05 bị can, đã xét xử sơ thẩm 03 vụ/03 bị cáo, đang giải quyết 01 vụ/02 bị can; tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là 6 tỷ 292 triệu đồng; đã thu hồi được 4 tỷ 532 triệu  đồng.
Cù Tất Dũng
.