Nam Định: Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 16/09/2021, 05:33 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 29/7/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Quyết định số 238-QĐ/TU, ngày 10/8/2021 quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng và Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 302-CV/TU, ngày 24/8/2021 về việc yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. UBND tỉnh ban hành Công văn số 603/UBND-VP, ngày 24/8/2021 về việc đôn đốc xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn 04 huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy theo Kết luận của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 12 bị cáo nguyên là bí thư chi bộ, trưởng xóm ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu về tội “Lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ” (tháng 8/2021)
Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 12 bị cáo nguyên là bí thư chi bộ, trưởng xóm ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu về tội “Lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ” (tháng 8/2021)
    
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định; chỉ đạo việc kiểm tra thực, hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ liên quan đến công tác thanh tra tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2020; ban hành Văn bản chỉ đạo việc thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định; Công văn về việc triển khai thực hiện các đề án và một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021; Công văn về việc chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai tích hợp một số dịch vụ công của ngành tư pháp lên cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động của mình, đặc biệt là công khai thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công theo đúng quy định bằng các hình thức công khai tại cuộc họp cơ quan, gửi các phòng ban qua phần mềm quản lý và đăng tải trên Trang thông tin điện tử...
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, sở, ngành đã và đang chuẩn bị tiến hành 39 cuộc thanh tra hành chính; thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế với số tiền 6 tỷ 656,5 triệu đồng;  trong đó, đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 897,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 34,4 triệu đồng và tịch thu một số tang vật, phương tiện vi phạm.
 
    Trong tháng, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 127 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị; tiếp nhận, xử lý 85 đơn thư; tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các huyện, sở, ngành trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tồn đọng trên địa bàn tỉnh.
 
    Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn. 
 
    Trong tháng 8/2021, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã xét xử 04 vụ/19 bị cáo án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Đang trong giai đoạn điều tra, truy tố 04 vụ án, gồm: Vụ "Tham ô tài sản " xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Vụ "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Nam Trực: Vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực và vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.
Cù Tất Dũng
.