Bộ Giao thông Vận tải: Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thứ Tư, 15/09/2021, 06:17 [GMT+7]
    Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".
 
    Theo đó, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, Bộ Giao thông vận tải triển khai Cuộc thi nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ngành giao thông vận tải trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hình thành ý thức tự giác trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động.
 
Một cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
Một cuộc họp của Bộ Giao thông vận tải
    Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tăng hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ.
 
    Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động, tối thiểu mỗi đơn vị có 1 bài dự thi. Bài dự thi gửi về Thanh tra Bộ qua địa chỉ email: tuongnt@mt.gov.vn để theo dõi, tổng hợp.
 
    Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, vòng sơ kết cuộc thi diễn ra từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10/2021. Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021. 
                                                                                                     P.V
.