Nam Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 23/07/2021, 06:51 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; triển khai Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục thực hiện đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Theo đó, đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 2.655 lượt người.
 
Công an tỉnh Nam Định thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với 3 điều dưỡng Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, để điều tra hành vi
Công an tỉnh Nam Định thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với 3 điều dưỡng Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"
    Các cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động; công khai thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc hành chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; xây dựng tiêu chuẩn, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.
 
    Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 để tổ chức thực hiện cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 
    UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền quản lý, giải quyết của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện; đồng thời, công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế, quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch.
 
    Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận và quản lý văn bản điện tử giữa các đơn vị trong tỉnh, hướng đến nền hành chính điện tử. Trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành thường xuyên, kịp thời đăng tải các thông tin liên quan, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin cần thiết. Hiện tại, UBND tỉnh đã kết nối thử nghiệm Trung tâm Chỉ đạo điều hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Thanh tra đã triển khai 63 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã phát hiện sai phạm số tiền 15 tỷ 359 triệu đồng; trong đó, đã thu hồi được 12 tỷ 657,7 triệu đồng, xử phạt hành chính 1 tỷ 67 triệu đồng, kiến nghị khác 830 triệu đồng; đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch theo quy định về phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập… 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng xử lý đúng tiến độ các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục theo dõi, tham mưu, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị và đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đồng ý đưa 05 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, đang tiếp tục đề nghị đưa thêm 04 vụ việc ra khỏi diện theo dõi.
 
    Từ đầu năm tới nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án tham nhũng trên địa bàn; cụ thể: Cơ quan điều tra đang điều tra 07 vụ. Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 07 vụ, chuẩn bị xét xử 01 vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo theo dõi xử lý đối với 02 vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định và vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.
Cù Tất Dũng
.