Ninh Bình: Chú trọng công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng

Thứ Ba, 22/06/2021, 09:05 [GMT+7]
    Tháng 5/2021, Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 05-CTr/Tu, ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, 22 năm tù giam về các tội
TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, 22 năm tù giam về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (tháng 4/2021)
    UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm công khai, dân chủ, tiết kiệm ngân sách; thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; công khai địa chỉ, số điện thoại, trang thông tin điện tử, đường dây nóng của Tỉnh ủy để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
    Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kiểm soát, công khai các thủ tục hành chính; duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết kịp thời những công việc của người dân và doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch và giải trình khi có yêu cầu; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành ở các lĩnh vực; triển khia hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 30 tổ chức đảng, giám sát 22 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong tỉnh thi hành kỷ luật 09 đảng viên. Thanh tra các cấp đã tiến hành 42 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 136 đơn vị, cá nhân; trong đó, có 04 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị; đã kết thúc 30 cuộc thanh tra tại 122 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 61,4 triệu đồng; xử phạt hành chính 12 đối tượng với số tiền hơn 109 triệu đồng. Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 161 lượt công dân; xem xét, xác minh 26 đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 14/26 đơn.
 
    Trong tháng, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh thụ lý giải quyết 04 vụ/10 bị can liên quan đến các tội tham nhũng, kinh tế; trong đó, đang điều tra 01 vụ/03 bị cán, chuẩn bị xét xử 01 vụ/04 bị can, đã xét xử 02 vụ/03 bị cáo.
Cù Tất Dũng
.