Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Ban hành Kế hoạch thực hiện thi đua Chuyên đề

Thứ Ba, 22/06/2021, 06:21 [GMT+7]
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 06-KH/BNCTU ngày 02/6/2021 với chủ đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”.
 
Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Thái Hòa (tháng 5/2021)
Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Thái Hòa (tháng 5/2021)
    Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu của các Phòng nghiệp vụ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là chủ động phát hiện và tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, thông qua thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm do  Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thực hiện. Kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Đợt phát động thi đua chuyên đề thực hiện trong 5 năm, từđầu năm 2021 đến cuối năm 2025. Trong đóchia làm 2 đợt:
 
    - Đợt 1: Sơ kết, đánh giá, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm, tổ chức vào tháng 11 năm 2023.
 
    - Đợt 2: Tổng kết, đánh giá kết quả và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm, tổ chức vào tháng 11 năm 2025.
 
    Trong thời gian phát động thi đua chuyên đề (2021 – 2025), Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả ít nhất 10 vụ án, vụ việc (có ít nhất 5 vụ án, vụ việc tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phát hiện), chủ động tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý 5 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự. 
 
    Trên cơ sở chỉ tiêu thi đua, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát động và yêu cầu các Phòng nghiệp vụ đăng ký chỉ tiêu trong đợt thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Mỗi Phòng nghiệp vụ chủ động phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 3 vụ án, vụ việc tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm; đề xuất xử lý hiệu quả 2 vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự. Đến thời điểm sơ kết (vào tháng 11 năm 2023), mỗi Phòng nghiệp vụ chủ động tham mưu xử lý có hiệu quả ít nhất 2 vụ án, vụ việc tham nhũng, 1 vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự.
Lê Thị Thủy 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.