Kiên Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 15/10/2020, 07:37 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để triển khai, quán triệt, phổ biến các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đề ra các biện pháp thực hiện; tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 156 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, qua đó đã chỉ ra những ưu điểm, tiến bộ để phát huy, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để khắc phục và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 18
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 18
    Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, kết hợp giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý; giữa phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Qua triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, có sự đồng thuận, nhất trí cao, quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; ý thức cần, kiệm, liêm, chính, tận tụy, trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn. 
 
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khá chặt chẽ, bảo đảm tập trung, thống nhất, toàn diện đối với việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đã định hướng quan điểm, chủ trương xử lý 11 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Đến nay, đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 09 vụ, còn lại 02 vụ đang theo dõi, đôn đốc thực hiện. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp trên và bị xử lý nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng 21 trường hợp; trong đó, xử lý hành chính 19 trường hợp, xử lý hình sự 02 trường hợp.
                                                                                       Nguyễn Hiên
.