Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 19/10/2020, 06:55 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  
 
    Đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1,4 nghìn tỷ đồng, hơn 40 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ và có 657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác thực hiện Chương trình 07-CTr/TU tại quận Đống Đa
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác thực hiện Chương trình 07-CTr/TU tại quận Đống Đa
    Bên cạnh quyết tâm phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ qua, Hà Nội cũng đã đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhờ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là ở những nơi có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh. Qua kiểm tra, đã xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
 
    Nhiệm kỳ qua, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức đảng, 3.900 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn, kiểm tra 839 lượt tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn Thành phố được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Cả nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách 43, cảnh cáo 16). Qua đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Thành phố.       
 
    Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được Hà Nội đẩy mạnh. Nhiệm kỳ qua, cơ quan thi hành án dân sự Thành phố đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của tòa án với số tiền 1.028 tỷ đồng; kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở đã có sự thống nhất, xuyên suốt về ý chí và hành động; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gương mẫu, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tăng cường về chuyên môn, bộ máy, con người, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ về kinh phí; tăng cường vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ làm mạnh hơn về giám sát cán bộ, đảng viên…
                                                                                            P.V
.