Bắc Giang: Tập trung phòng, chống tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Bảy, 22/02/2020, 08:38 [GMT+7]
     Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngành Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo.
 
    Toàn ngành đã thực hiện 141 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 524 đơn vị, 298 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với gần 1.600 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, đã yêu cầu xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, xử lý thu hồi số tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước gần 15 tỷ đồng, đạt trên 90%. 
 
Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các tỉnh trong Cụm thi đua số V của Thanh tra Chính
Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các tỉnh trong Cụm thi đua số V của Thanh tra Chính
    Trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã tham mưu thực hiện đợt cao điểm về giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo và là lực lượng thường trực, nòng cốt kiểm tra, rà soát, giải quyết 19/32 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài. Ngành đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, do đó số lượt công dân khiếu kiện giảm so với năm trước.
 
    Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tích cực trong công tác đấu tranh, phát hiện các hành vi tham nhũng, thông qua hoạt động thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc có sai phạm.  
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cuộc thanh tra triển khai còn chậm; việc phát hiện sơ hở về cơ chế, chính sách và hành vi tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế; việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính còn hạn chế; tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện ra Trung ương và tập trung thành đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh vẫn tiếp diễn; việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã còn chưa đầy đủ; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn ở một số địa phương còn sai sót; một số vụ việc các cấp, các ngành giải quyết chậm, chất lượng tham mưu, giải quyết còn hạn chế; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế…
 
    Năm 2020, ngành Thanh tra tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, mua sắm công, chính sách xã hội… Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp, đồng thời chống tham nhũng ngay trong lực lượng ngành Thanh tra.
                                                                                         Tiến Dũng
.