Bắc Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Chủ Nhật, 23/02/2020, 06:39 [GMT+7]
    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
 
    Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở… 
 
Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
    Các cấp ủy trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, các khâu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới..., kịp thời phát hiện sai phạm và kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng. Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp có vi phạm.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới theo quy định; coi trọng việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc giúp cấp ủy cùng cấp chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Hiền Hòa
.