Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Thanh Hóa

Thứ Hai, 13/01/2020, 14:50 [GMT+7]
    Ngày 13/01/2020, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác thuộc một số vụ, đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Về phía Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 222-KH/BCĐTW, ngày 26/9/2019 và Quyết định số 223-QĐ/BCĐTW, ngày 18/10/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá và cấp ủy, tổ chức đảng của 21 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Thanh Hóa từ ngày 23/11/2019 đến ngày 29/11/2019.
 
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội nghị
    Theo kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh hoá đã tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, về cơ bản công tác này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, từng bước đi vào nền nếp và đạt một số kết quả quan trọng; qua kiểm tra, rà soát, đã chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ việc sai phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính công…, trong đó, đã chỉ đạo khởi tố, điều tra, xử lý một số vụ án về tham nhũng, kinh tế; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu chị đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đạt được trong thời qua, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy địa phương; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng các sở, ban, ngành chức năng địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường kiểm tra, thanh tra để phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ, góp phần đẩy mạnh công tác PCTN trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội nghị
    Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cảm ơn Đoàn công tác đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm và trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Thanh Hóa, đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.