Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ Ba, 14/01/2020, 09:39 [GMT+7]
    Ngày 13/01, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2019).
 
    Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đồng chí trong ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo của Đoàn công tác số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm khá tốt việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN); đã ban hành 12 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lồng ghép nội dung tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTN. 
 
    Trong kỳ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 4 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát về công tác PCTN, tháng 9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 01 cuộc giám sát chuyên đề về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, chức vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa 17 vụ án, vụ việc về kinh tế, chức vụ vào diện để chỉ đạo xử lý; đến nay có 02 vụ án, vụ việc đã được giải quyết xong.
 
    Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 20.266 lượt công dân, tiếp nhận 7.516 lượt đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, trong đó có 11 đơn tố cáo hành vi tham nhũng, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 07 đơn (cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 06 đơn, còn lại 01 đơn), lưu 04 đơn. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận, thụ lý là 5.587 tin; trong đó, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ là 107 tin .
 
    Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 322 đảng viên, 116 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, đã kết luận 178 đảng viên, 35 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có 86 đảng viên và 03 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 92 đảng viên; chuyển 01 vụ việc sang cơ quan điều tra. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự 10 vụ việc.
 
    Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ đã tiếp nhận trong kỳ là 107 tin; đã giải quyết 105/107 tin (đạt tỷ lệ 98,1%); trong đó khởi tố vụ án 24 vụ/13 bị can. Viện kiểm sát đã tiến hành thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 107 tin (đạt tỷ lệ 100%). Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý xét xử sơ thẩm 05 vụ/23 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/08 bị cáo; trả hồ sơ để điều tra bổ sung 02 vụ/10 bị cáo, còn lại chưa xét xử 01 vụ/05 bị cáo. 
 
    Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, các cơ quan chức năng phối hợp khá tốt trong việc tiếp nhận, phân loại tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm, khi có khó khăn, vướng mắc, cơ quan đang thụ lý vụ việc chủ trì đều tổ chức họp liên ngành (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Ban Nội chính Tỉnh ủy) để thống nhất đánh giá chứng cứ và quan điểm xử lý. 
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết luận buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết luận buổi làm việc
    Bên cạnh những kết quả mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền hạn và chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực này chưa được thực hiện hàng năm. 
 
    Trong tổ chức thực hiện, một số vụ còn vi phạm về thời gian chuyển giao tin báo, tố giác của cấp cơ sở cho cơ quan điều tra; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa nhiều; việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ hoạt động điều tra của nhiều cơ quan, đơn vị làm chưa tốt; công tác kiểm tra, rà soát chưa phát hiện được vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự; một số kết luận thanh tra kiến nghị xử lý chưa phù hợp với mức độ về sai phạm, chưa làm rõ tính chất của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra để xác định dấu hiệu tội phạm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phân loại xử lý một số nguồn tin chưa chặt chẽ.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao về các thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong năm qua. Chính quyền và Nhân dân tỉnh đã biết phát huy thế mạnh để đưa Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh, phát triển đứng ở tốp đầu cả nước. Sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lan tỏa tới các ngành, các địa phương về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Tuy nhiên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm, dẫn tới bất cập, hạn chế khi mà số lượng khởi tố so với tố giác, tin báo tội phạm còn ít.
 
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát lại công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; việc phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện để sớm đưa ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo với những giải pháp cụ thể, để từ đó, các sở, ban, ngành, địa phương hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác này.
 
    Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nói riêng.
 
    Chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí sẽ là nền tảng vững chắc để kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ và ổn định.
Cù Tất Dũng
.