Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Tư, 15/01/2020, 13:12 [GMT+7]
    Ngày 13/01, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn công bố dự thảo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Quảng Ngãi. 
 
    Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Các đồng chí trong ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo dự thảo kết luận của cuộc kiểm tra. Theo đó, từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN); đã ban hành 21 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là kiểm tra việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lồng ghép nội dung tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về  trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTN
 
    Trong kỳ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát về công tác PCTN; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với Đảng ủy Công an tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố của ngành Thanh tra. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, chỉ đạo xử lý lại 02 vụ việc; đưa 12 vụ án, vụ việc về kinh tế, chức vụ vào diện Ban Thường vụ chỉ đạo xử lý; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 7 vụ án, vụ việc, đến nay có 9 vụ án, vụ việc đã được giải quyết xong.
 
    Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận, thụ lý là 3.075 tin; trong đó, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ là 42 tin.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra, giám sát về PCTN; trong đó, có 01 cuộc kiểm tra việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố. Đối với các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (năm 2016), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo xử lý xong 05/06 vụ; tiếp tục tham mưu chỉ đạo xử lý 01 vụ án còn lại.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 19 tổ chức đảng và 59 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó có 02 tổ chức đảng và 22 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên; đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận buổi làm việc
    Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 10.308 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 16.874 cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện 6.220 cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm, với tổng số tiền 147 tỷ 427,09 triệu đồng và 887,84 ha đất các loại. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 74 tỷ 917,94 triệu đồng, 532,39 ha đất, kiến nghị xử lý khác 72 tỷ509,15 triệu đồng và 335,45 ha đất; ban hành 4.783 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 20 tỷ 258,69 triệu đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự 22 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm kinh tế, trong đó, chuyển sang cơ quan điều tra 02 vụ việc đã được kết luận ở những năm trước và 06 vụ việc qua rà soát kết luận thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2015 đến 2018.
 
    Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 1.338 lượt/1.849 người đăng ký, trong đó có 03 lượt/03 người đăng ký và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp về nội dung tố cáo tham nhũng, đã tiếp nhận và chuyển Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn tố cáo có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng…
 
    Bên cạnh đó, báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành văn bản chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả thấp, chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm, tội phạm trên lĩnh vực này; một số vụ án, vụ việc xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận địa phương quan tâm giải quyết còn chậm, có vụ đã giải quyết nhưng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
 
    Việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tiến hành tố tụng có việc chưa chặt chẽ; chưa thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tình hình, tiến độ, kết quả xử lý vụ việc, vụ án cho Ban Nội chính Tỉnh ủy để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý và theo dõi đôn đốc việc giải quyết. 
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có sự quan tâm, chỉ đạo cho Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó cũng phát hiện ra nhiều sai phạm và đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý  những cá nhân, tập thể có liên quan.
 
    Tuy nhiên, còn nhiều kết luận thanh tra còn chậm; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thấp; các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ còn ít, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương.
 
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm khai thác, tận dụng các nguồn tin tố giác, tin báo tội phạm từ các phương tiện thông tin đại chúng và từ Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương báo cáo đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trong thời gian qua. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chỉ thị về công tác này; đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện.
 
    Khi tiếp nhận các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, phải xét xét, giải quyết kịp thời, khách quan, không kéo dài, dẫn tới sự nghi ngờ của người dân. Khi chúng ta làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng ổn định xã hội góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.
Cù Tất Dũng
.