Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Ninh

Thứ Sáu, 29/11/2019, 18:15 [GMT+7]
    Chiều 29/11/2019, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh và cán bộ, công chức Ban Nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh.
 
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Ninh năm 2018 và 9 tháng năm 2019 cho thấy: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…
 
    Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế được quan tâm, qua kiểm tra đã phát hiện một số vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tham nhũng, kinh tế được tiến hành tích cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng đối với 06 cấp ủy, tổ chức đảng; tiến hành kiểm tra 03 chuyên đề thuộc lĩnh vực nhạy cảm như: Phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; giám định tư pháp; án đình chỉ, án tạm đình chỉ…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu
    Ngành Thanh tra tỉnh thực hiện 313 cuộc thanh tra tại 7.354 đơn vị, qua đó phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về tiền hơn 199 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về đất 13.676m2, kiến nghị xử lý hành chính 51 tập thể, 295 cá nhân.
 
    Cơ quan điều tra hai cấp giải quyết 83/94 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã khởi tố 77 vụ/196 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 52 vụ/136 bị can. Viện kiểm sát truy tố 50 vụ/105 bị can. Tòa án các cấp của tỉnh đã xét xử 48 vụ/96 bị cáo, trong đó tuyên phạt tù có thời hạn 54 bị cáo, cho hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ 42 bị cáo…
 
    Tuy nhiên Báo cáo cũng đưa ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng ở một số tổ chức đảng trực thuộc làm chưa tốt nên nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng chưa cao; thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, nhưng kiến nghị chủ yếu về kinh tế và xử lý hành chính; tiến độ giải quyết một số vụ án hình sự và tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, đất đai còn chậm; việc giám định thiệt hại về kinh tế còn kéo dài dẫn đến nhiều vụ việc, vụ án phải tạm đình chỉ; tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn thấp (khoảng 16%)… 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác trình bày dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác trình bày dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Thời gian  tới, đồng chí đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, nhất là giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, đặc biệt chú trọng phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ; có nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, quản lý và sử dụng nhà, đất công, tài sản công, chi tiêu ngân sách; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt” ở cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tập trung chỉ đạo tốt hơn công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trọng các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và thanh tra các bộ, ngành Trung ương…
 
    Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Đặng Phước
.