Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024

Thứ Sáu, 29/12/2023, 16:11 [GMT+7]
    Ngày 29/12/203, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung theo dõi, nắm tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác nội chính. 
 
    Hoạt động của Tổ giúp việc công tác nội chính Đảng cấp ủy ở 08 huyện ủy, thị ủy, thành ủy ngày càng nền nếp, bước đầu phát huy hiệu quả; tích cực tham mưu giúp cấp ủy cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính; công tác PCTNTC được quan tâm, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; hoạt động cải cách tư pháp đi vào chiều sâu, thực chất, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Các ý kiến tham luận tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản trong xử lý các vụ án, vụ việc; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các vụ lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo về đất đai, bán hàng đa cấp; tội phạm ma túy... xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị để phối hợp, cùng nhau xử lý nghiêm minh, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những đóng góp thiết thực mà cơ quan tham mưu về công tác nội chính của cấp ủy, các cơ quan trong khối nội chính và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính tỉnh đã đạt được. Đặc biệt, đồng chí biểu dương Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm qua đã có nhiều cách làm hay như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác PCTNTC cho học viên trường Chính trị tỉnh; thành lập Tổ công tác để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem xét, giải quyết các đơn, thư phức tạp, kéo dài trên địa bàn... Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp, chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục khó khăn, vướng mắc, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo quy định và kế hoạch đã đề ra.
 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua chuyên đề năm 2023
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua chuyên đề năm 2023
    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí chủ trì Hội nghị đã đề nghị bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 một số nhiệm vụ công tác trọng tâm lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; kiên quyết xử lý các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, kích động lôi kéo tụ tập gây bất ổn tình hình, không để hình thành “điểm nóng”; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội và địa phương; tham mưu về chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc diện cấp ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC theo dõi chỉ đạo.
 
    Tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề theo Kế hoạch 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”. Qua thực hiện thi đua chuyên đề, đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, trách nhiệm, tính chủ động của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời, tạo được phong trào, động lực lan tỏa đến cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lĩnh vực nội chính, PCTNTC, tiếp dân, xử lý đơn thư. 
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.