Thái Bình: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Bảy, 01/07/2023, 05:55 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư phápvà phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội ngh, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng, biên giới biển được giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đi vào nền nếp. Hiệu quả phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong công tác dự báo, nắm tình hình; tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự từng bước được nâng lên. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực; việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được tăng cường. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 25 văn bản liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tốt. Hoạt động kiểm tra, giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế sai sót và vi phạm pháp luật trong các cơ quan tư pháp. 
 
    Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Sáu tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 120 công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý, điều tra 16 vụ/42 bị can phạm tội về tham nhũng; khởi tố mới 10 vụ/27 bị can; tăng 10 vụ/25 bị can so với cùng kỳ năm 2022. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 06 vụ/15 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 07 vụ/10 bị cáo, đã giải quyết 07 vụ/10 bị cáo, đạt tỷ lệ 100% .
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đóng góp quan trọng của các ngành trong khối Nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. 
 
    Cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, phòng ngừa ừ sớm, từ xa tiêu cực, tham nhũng. 
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân để lắng nghe, trao đổi và chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết các công việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các vụ việc tại cơ sở, đặc  biệt những nơi, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. 
Nguyễn Thị Khánh
          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.