Lào Cai: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Bảy, 07/01/2023, 07:39 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính, các địa phương trong tỉnh. 
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19, song Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng, an ninh, biên phòng, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Theo đó, có 20/24 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết 19 - NQ/TU. Tỉnh quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới, cửa khẩu; thực hiện tốt quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo luyện tập và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả xuất sắc. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn xã hội.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa, xử lý “tham nhũng vặt”, đồng thời rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các mục tiêu theo yêu cầu Đề án 16. Tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức 7 cuộc họp, phiên họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo theo quy định của pháp luật và yêu cầu cải cách tư pháp; đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; cơ sở vật chất được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức thành công 19 phiên tòa trực tuyến… Qua đó, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen, đề nghị các cấp, các ngành chủ động nắm chắc, dự báo tốt tình hình để chủ động xây dựng, triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đảm bảo yêu cầu, kết quả cao.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính cần tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới; duy trì hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng để góp phần trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, đầy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định 11 - QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp nhận, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh…
                                                                                   Quỳnh Hoa
.