Ban Nội chính Trung ương: Gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

Thứ Năm, 05/01/2023, 14:22 [GMT+7]
Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng báo cáo kết quả công tác năm 2022
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng báo cáo kết quả công tác năm 2022
Đồng chí Trịnh Vinh Thịnh, Trưởng Ban Liên lạc báo cáo tình hình hoạt động của Tổ hưu trí trong năm 2022
Đồng chí Trịnh Vinh Thịnh, Trưởng Ban Liên lạc báo cáo tình hình hoạt động của Tổ hưu trí trong năm 2022

Cán bộ hưu trí và đại biểu dự buổi gặp mặt 

Đồng chí Vũ Tiến Chiến, nguên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Vũ Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi gặp mặt

 Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúc thọ các cán bộ hưu trí cao tuổi

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúc thọ các cán bộ hưu trí có tuổi đời cao
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao quà tặng Tổ hưu trí
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao quà tặng Tổ hưu trí

 Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

 Đặng Phước

.