Ban Nội chính tỉnh ủy Đồng Tháp tổng kết và ký Quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 27/12/2022, 09:43 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế phối hợp về thông tin, tuyên truyền công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,  cải cách tư pháp.
 
    Qua 5 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan có sự chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 38 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 47 báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực.
 
    Qua thực hiện công tác phối hợp, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về bạn đọc và pháp luật, đời sống pháp luật, trật tự xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến lĩnh vực nội chính, công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực; triển khai các hoạt động phong trào và nêu gương điển hình tại các ngành, địa phương.
 
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về hạn chế trong công tác phối hợp, nhất là trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số nội dung phối hợp đề ra trong quy chế chưa thực hiện thường xuyên; việc tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tham nhũng, tiêu cực còn ít…
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Sở Tư pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Kiên, Tỉnh ủy viên, PhóTrưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan; cũng như những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phối hợp, nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự trong sáng, chân thành, thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định và hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
Ngọc Lợi 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.