Ban Nội chính Trung ương: Gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

Thứ Tư, 04/01/2023, 18:56 [GMT+7]
    Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, chiều 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ.
 
    Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì buổi gặp mặt.
 
Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt
    Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban; Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và hơn 60 cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi gặp mặt
    Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng báo cáo kết quả công tác năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, vị thế, uy tín của Ban được củng cố và nâng cao, cụ thể: Hoàn thành 07 Đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; đồng thời nghiên cứu, xây dựng 14 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng Trung ương; tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc có nhiều cố gắng; chủ động, nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và hoạt động của ngành Nội chính Đảng; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham gia ý kiến về công tác cán bộ cơ bản đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan; Ban Nội chính Trung ương đã tham gia ý kiến bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm với 155 sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với 444 nhân sự của 63 địa phương và trên 200 nhân sự của các cơ quan Trung ương; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; hợp tác quốc tế, công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng đi vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả công tác của các vụ, đơn vị tiếp tục được nâng lên; hoạt động của Tạp chí Nội chính, Văn phòng Ban có nhiều cố gắng, phục vụ chu đáo, kịp thời họat động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúc thọ các cán bộ hưu trí cao tuổi
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúc thọ các cán bộ hưu trí cao tuổi
    Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực cho biết: Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tập trung, khẩn trương tham mưu xây dựng các Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẩn trương ban hành Kế hoạch của Ban về thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương; tiếp tục sắp xếp, bố trí, tuyển dụng cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm; kiện toàn lãnh đạo các vụ, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các quy định nội bộ của Ban; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, tâm huyết và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương…
 
    Thay mặt Ban Liên lạc hưu trí Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trịnh Vinh Thịnh, Trưởng Ban Liên lạc báo cáo tình hình hoạt động của Tổ hưu trí trong năm 2022, đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Ban luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ đã nghỉ hưu.
 
    Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đã tặng quà, chúc thọ các cán bộ hưu trí cao tuổi, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão tới gia đình các cán bộ hưu trí.
Đặng Phước – Anh Hưng
.