Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 năm 2022

Thứ Sáu, 23/12/2022, 20:49 [GMT+7]
    Chiều 23/12/2022, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 (khu vực đồng bằng sông Hồng). Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
 
    Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu gồm lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2; và cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị, Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, đề xuất luôn được các ban chủ động, tích cực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; được Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy ghi nhận và đánh giá cao. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, không để “chững lại hay chùng xuống”. Trong kỳ báo cáo, các tỉnh, thành phố đã đề xuất đưa 112 vụ việc, vụ án vào diện ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, trong đó đã tham mưu xử lý dứt điểm được 43 vụ việc. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xử lý 105 vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đưa 95 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo (đã xử lý dứt điểm 17 vụ); tham mưu, giúp ban thường vụ các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý đối với 160 vụ việc, vụ án (đã giải quyết xong 65 vụ).
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã tham mưu xử lý 18.331 đơn thư gửi đến tỉnh ủy, thành ủy và 3.300 đơn thư do cá nhân, tổ chức gửi đến ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ. Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã kiến nghị, đề xuất ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo xử lý 3.625 đơn thư; theo dõi, đôn đốc 3.804 đơn thư, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4.257 đơn thư, trực tiếp xác minh, trả lời 503 đơn thư. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào nền nếp. Trong năm 2022, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy tiếp 208/635 lượt công dân; các ban nội chính tỉnh, thành ủy tiếp 639/961 lượt công dân.
 
    Công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước tiếp tục được các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy quan tâm. Đã rà soát 2.760 kết luận. Sau khi kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, đã ban hành 1.738 văn bản để thông báo kết quả, hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chào mừng  Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chào mừng Hội nghị
    Về kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn 2021-2025 về chuyên đề: “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 đã phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 87 vụ án, vụ việc về tham nhũng; 93 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự. Công tác thi đua chuyên đề đã trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của các ban nội chính trong Cụm, tạo động lực, khí thế thi đua trong toàn ngành. Thông qua việc phát hiện các vi phạm, tội phạm, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chấn chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để sai phạm xảy ra thành hệ thống và kéo dài, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.
 
    Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp các đồng chí đại biểu từ các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 về dự Hội nghị. Đồng chí  đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Hà Nội. 
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng việc xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu của công tác nội chính Đảng. Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, gắn với việc thực hiện chuyên đề Kế hoạch số 15-KH/BNCTW là dịp để các ban nội chính cùng nhau đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023...
   
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC là một dấu mốc, sự kiện quan trọng của ngành nội chính đảng, mặc dù bước đầu còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đó cũng là điều kiện, cơ hội để các ban nội chính khẳng định vai trò, vị trí của mình.
   
    Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh một số nội dung sau đây: (1) Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng thật sự “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”; (2) Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chủ trương, định hướng của cấp ủy tỉnh về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; (3) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiên cứu, đề xuất những chương trình, kế hoạch phù hợp, hiệu quả dựa trên đặc thù, đặc điểm tình hình từng địa phương; (4) Nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện những chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhà nước pháp quyền và kiểm soát quyền lực; (5) tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm, tăng cường phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ban nội chính.
 
    Tại Hội nghị, đã bầu Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm Cụm trưởng và Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An làm cụm phó cho công tác thi đua chuyên đề năm 2023.
Anh Hưng
.