Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình: Ban hành Chương trình trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Sáu, 06/01/2023, 09:16 [GMT+7]
    Xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 29/12/2022, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ký ban hành Chương trình trọng tâm Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội chính Đảng đầu cầu Quảng Bình
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội chính Đảng đầu cầu Quảng Bình
 
    Chương trình xác định 16 nội dung thực hiện nhiệm vụ tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, như tham mưu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính Đảng; tham mưu ban hành Chương trình công tác PCTN, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị kiểm toán năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tham mưu theo dõi thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra số 5, BCĐTW về PCTN, TC về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực...
 
    Đối với việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của 02 Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ Công tác 1743 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chương trình xác định 06 nội dung trọng tâm, gồm: (1) Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp; (2) Tham mưu Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; (3) Tham mưu báo cáo về công tác cải cách tư pháp 6 tháng, năm của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; (4) Tham mưu công tác tiếp dân định kỳ của đ/c Bí thư Tỉnh ủy; (5) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực của Tổ công  tác 1743 của Bí thư Tỉnh ủy; (6) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh.
 
    Cùng với đó, Chương trình còn xác định 09 nội dung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác, trong đó tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của Thường trực Thị ủy Ba Đồn; Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh; 01 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính, trọng tâm là Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Đảng ủy BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Đảng ủy Công ty Lệ Ninh…
 
    Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập  (05/6/2013- 05/6/2023).
Võ Bá Phong
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.