Ngành Nội chính Đảng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Tư, 04/01/2023, 14:40 [GMT+7]
    Sáng 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
     
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đại diện các cơ quan nội chính Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy và cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương. Chủ trì tại các điểm cầu địa phương gồm các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy và hơn 3.000 đại biểu là cán bộ, công chức, nhân viên ngành Nội chính Đảng tại các tỉnh ủy, thành ủy dự trực tuyến qua các điểm cầu trên cả nước…
 
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã rất lỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra, đó là: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, các cấp ủy Đảng ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, quan trọng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP), như: Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Đề án tham mưu Bộ Chính trị ban hành “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012 - 2022; Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh”; Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy ban hành trên 1.900 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; ngành Nội chính Đảng tỏ rõ sự bản lĩnh, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo hướng vừa đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa có lý, có tình; đề xuất mới nhiều cơ chế phối hợp tạo bước tiến mới trong công tác PCTN, TC; việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và nhanh chóng triển khai đi vào hoạt động đã đem lại kết quả bước đầu quan trọng, vừa thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, thành ủy trong việc đẩy mạnh công tác PCTN, TC thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”…
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo
    Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận chủ yếu tập trung đánh giá và đưa ra nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, như: Kết quả và những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc và những kiến nghị, đề xuất; công tác tự phát hiện, tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài…
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Nội chính Đảng đã đạt được. Thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cử tổ chức, cá nhân nào”; tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC…; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực;  tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân  tộc thiểu số, tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, công chức ngành Nội chính Đảng có năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiển quyết đấu tranh với cái sai, đặc biệt, phải thật sự liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP… 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí đề nghị, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới ngành Nội chính Đảng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngành thêm trong sạch, vững mạnh, tham gia hiệu quả và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đúc kết nhiều kinh nghiệm sâu sắc và kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan nội chính; đồng thời đề nghị, Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác năm 2023 để thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nắm vững chức năng, nhiệm vụ và “đúng vai, thuộc bài” trong công tác; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực; khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đặng Phước - Anh Hưng
.