Sơn La: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2023

Thứ Ba, 27/12/2022, 13:54 [GMT+7]
    Ngày 26/12, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính tỉnh, nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản của cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương; chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thành lập các đoàn liên ngành giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc, kiểm soát ổn định tình hình.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2022, Chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới năm 2022, Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều Chương trình, Đề án, Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng về công tác nội chính.
 
    Thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh nắm, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình về các vấn đề phức tạp, nổi cộm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn như âm mưu thành lập "nhà nước Mông" của các phần tử phản động; tình hình tôn giáo, di cư tự do, tranh chấp đất đai, tranh chấp địa giới hành chính, khai thác khoáng sản trái phép, khai thác lâm sản trái phép, chặt phá cây cao su, tình hình đơn thư, khiếu kiện, công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, công tác, giải quyết một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, dư luận xã hội quan tâm, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
    Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quốc phòng, quân sự địa phương. 
 
    Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các lực lượng chức năng trong khối nội chính của tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, không để phát sinh, hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự và tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Số vụ phạm tội và số tội phạm được kiềm chế, giảm so với năm 2021; công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường, bảo đảm an toàn đường biên mốc giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan Nội chính, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở. 
 
    Chủ động nắm, giải quyết tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự các mục tiêu, công trình trọng điểm; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu; các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong xử lý, giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn, thư; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với nhân dân và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
                                                                                               P.V
.