Ninh Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý III năm 2022

Thứ Bảy, 08/10/2022, 07:16 [GMT+7]
    Quý III năm 2022, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung, quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành nội chính nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, các vụ việc đột xuất khác; chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
    Các lực lượng vũ trang trong tỉnh chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động hưởng ứng tháng phòng, chống ma túy năm 2022; đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.
 
    Các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiến hành 256 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Đã phát hiện 208 tổ chức, cá nhân có vi phạm; phát hiện vi phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi 18.842 triệu đồng; lập biên bản, ban hành 204 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4.426 triệu đồng.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 50 tổ chức đảng và 19 đảng viên, giám sát chuyên đề 58 tổ chức đảng, 43 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng và 92 đảng viên, giám sát 77 tổ chức đảng và 97 đảng viên. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng tình hình, ưu điểm đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.
 
    Các cơ quan nhà nước đã tiếp 788 lượt công dân (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: cấp tỉnh, sở ngành tiếp 173 lượt công dân, cấp huyện tiếp 170 lượt công dân, cấp xã tiếp 445 lượt công dân. Tiếp nhận, xử lý 617 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 17% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý 176 đơn; cấp huyện tiếp nhận 269 đơn, cấp xã tiếp nhận 172 đơn.  Toàn tỉnh đã giải quyết: 20/27 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ 74%;  09/10 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 90%. 
 
    Các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra 04 vụ/13 bị can về tội tham nhũng, đã xét xử 01 vụ/06 bị can, còn 03 vụ/07 bị can đang trong giai đoạn điều tra.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;đưa 02 vụ án, 01 vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Ninh Bình; chuẩn bị nội dung, phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; phối hợp tham mưu chỉ đạo về quan điểm, chủ trương xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Bích Hạnh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.