Đồng Tháp: Tập huấn công tác nghiệp vụ ngành nội chính Đảng cho cán bộ Văn phòng cấp ủy địa phương năm 2022

Thứ Năm, 06/10/2022, 06:54 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ ngành nội chính Đảng cho cán bộ Văn phòng cấp ủy địa phương năm 2022.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu 03 chuyên đề: (1) Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham mưu xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện cấp ủy chỉ đạo, xử lý; (2) Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính Đảng ở địa phương; (3) Công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và những vấn đề cần quan tâm thêm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy đối với công tác nội chính Đảng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu cũng đã được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc thực tế tại địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp để tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên đại bàn.
 
    Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm bổ sung những kiến thức cho cán bộ làm công tác tham mưu để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ Văn phòng cấp ủy địa phương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
                                                                                    Kim Long
.