Bạc Liêu: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021

Thứ Tư, 05/10/2022, 07:39 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh tại Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Bạc Liêu và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCCI) năm 2021. 
 
    Theo kết quả công bố của VCCI, chỉ số PCI của tỉnh Bạc Liêu năm 2021 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành cả nước; điểm số PCI năm 2021 của tỉnh tăng 1,64 điểm và tăng 8 bậc so năm 2020. Trong số 10 chỉ số thành phần thì có 5 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2020.
 
Cải cách công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu
Cải cách công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu
    Về chỉ số DDCI, được khảo sát, đánh giá tại 16 sở, ban, ngành và 7 huyện, thị xã, thành phố, song do Bộ chỉ số DDCI còn mới lạ đối với doanh nghiệp nên sự tham gia còn chưa cao. Việc đánh giá chỉ số DDCI tập trung vào 7 chỉ số thành phần chính như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Đa phần các địa phương có điểm số chưa cao ở các chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, do đó rất cần được chú ý cải thiện. Về xếp loại, các đơn vị tại tỉnh Bạc Liêu có xếp loại nằm ở mức tương đối thấp và trung bình, trong đó có 7 sở, ban, ngành xếp loại trung bình gồm: Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Có 2 địa phương xếp loại trung bình gồm: Huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai. 
                                                                                   Nguyễn Hiên
.