Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 18/05/2022, 07:53 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, thời gian qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Chất lượng tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, nhất là ở cấp xã; một số vụ việc giải quyết còn để kéo dài, chưa dứt điểm; việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng một số sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã còn chưa đầy đủ. Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết tại một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện còn chưa khoa học.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ
    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. 
 
    Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất đai; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc. 
 
    Tổ chức thi hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần chủ động trao đổi với các tổ chức, cá nhân, đương sự có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
                                                                                Văn Hiếu
.