Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Một số kết quả hoạt động quý I/2022

Thứ Hai, 09/05/2022, 10:22 [GMT+7]
    Quý I/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu, xây dựng, ban hành Quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
    Ban hành văn bản, đôn đốc Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thành ủy thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, nhất là việc khắc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra, giám sát về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luạt Dân quân tự vệ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đề nghị các cơ quan khối nội chính tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, thống kê những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và những hạn chế, thiếu sót phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kiến nghị biện pháp, giải pháp xử lý, khắc phục; tổng hợp tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy.
 
 Đồng chí Chử Văn Lân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Tuyên Quang (Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang)
Đồng chí Chử Văn Lân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Tuyên Quang (Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang)
    Trong quý, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy đưa 02 vụ án hình sự vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu, xây dưng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 11-QC/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau tiếp dân. Ban hành Kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với Ban Thường vụ Huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 64 lượt đơn thư của công dân. Trong đó, tham mưu, đề xuất chuyển 40 đơn đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị để giải quyết theo quy định; hướng dẫn 03 đơn; lưu 21 đơn. Phối hợp tiếp 23 lượt công dân tại Trụ sở Tỉnh ủy. Tiếp tục phân công và thực hiện nghiêm túc việc trực đường dây nóng 24/24 giờ tiếp nhận thông tin, phản ánh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 09/02/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy; trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 02 tin và đã chuyển đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng…
 
    Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, công an cấp huyện và tham gia ý kiến khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021…
Anh Hưng
.